سازمان آزادیبخش فلسطین از کشورهای اسلامی خواست که ساف را مورد حمایت مالی قرار دهند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) در بیانیه ای از کشورهای اسلامی خواست که این سازمان را مورد حمایت مالی قرار دهند.

در این بیانیه آمده است: کشورهای عربی و اسلامی باید از سازمان آزادیبخش فلسطین به عنوان تنها نماینده مشروع ملت فلسطین حمایت مالی کنند.

این کمیته همچنین خواستار تلاش برای رفع محاصره نوارغزه شد و بر ضرورت پایان بخشیدن به اختلافات داخلی و تحقق آشتی ملی فلسطین تاکید کرد.