دادگاه کیفری جیزه امروز در جریان بررسی پرونده تجمع اعتراضی در برابر ساختمان الازهر ۱۹ دانشجوی الازهر را به ۵ سال و یک نوجوان مصری را به ۳ سال زندان محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «الیوم السابع»، دادگاه کیفری جیزه امروز یکشنبه ۲۰ دانشجوی دانشگاه الازهر را  به اتهام تجمع در برابر ساختمان الازهر به زندان محکوم کرد.

بر اساس این خبر این دانشجویان به اتهام تجمع اعتراض آمیز، تخریب دارایی های عمومی و خصوصی و حمله به حراست دانشگاه الازهر به ۵ سال زندان محکوم شده اند.

متهمان این پرونده یعنی «ابراهیم فتحی»، «محمود احمد السید»، «اسلام صبری فاروق»، «محمد عبد الحی»، «عبد ربه خمیس»، «عبد الحمید محمد»، «محمود جمال احمد»، «عبد الله حسب الله»، و «عبد الرحمن شعبان»، «بهاء محمد اسماعیل»، «احمد محمد برایه»، «حسین عبد القادر»، «عبد الرحمن کامل»، «منیر صبری محمد اسماعیل» و «محمد فتحی عمر» به صورت حضوری به ۵ سال زندان محکوم شده اند.

دادگاه کیفری جیزه به ریاست «محمد ناجی شحاته» همچنین دستور داده تا این دانشجویان در پایان دوران محکومیت خود به مدت ۵ سال هم تحت نظارت پلیس قرار بگیرند. در این دادگاه «طارق ابراهیم محمد» که هنوز به سن قانونی نرسیده هم به ۳ سال زندان محکوم شده و دستور داده شده تا او نیز به مدت سه سال تحت نظارت پلیس قرار بگیرد.

در این جلسه از دادگاه « ابراهیم عبد الرحمن»، «محمد عبد الله یوسف»، «محمد ناجی عبد الحکیم» و «محمد ابوالفتوح الملاح» نیز به صورت غیابی به ۵ سال زندان محکوم شده و دادگاه اعلام کرده که این افراد نیز در پایان دوران محکومیتشان باید به مدت ۵ سال تحت نظارت پلیس قرار بگیرند.