ستاد تبلیغات جنگ وابسته به محور مقاومت تصاویری از دبیر کل حزب الله در کنار عماد مغنیه در یکی از خیابان های تل آویو منتشر کرده است.

به گزارش پرس شیعه، الاعلام الحربی(ستاد تبلیغات جنگ) وابسته به محور مقاومت تصاویری از سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله و عماد مغنیه از فرماندهان نظامی حزب الله در یکی از خیابان های تل آویو منتشر کرد.

بر اساس این گزارش؛ ستاد تبلیغات جنگ محور مقاومت تصاویری از دبیر کل حزب الله لبنان و عماد مغنیه از فرماندهان نظامی حزب الله  که در  خیابان نفتالی هرتس ایمبر در تل آویو به نمایش گذاشته شده، منتشر کرده است.

شایان ذکر است که عماد مغنیه معروف به حاج رضوان از فرماندهان نظامی حزب الله لبنان بود که در ۱۲ فوریه ۲۰۰۸ در انفجاری در دمشق به شهادت رسید.