پارلمان مصر با ترمیم پیشنهاد شده از سوی رئیس جمهور این کشور برای ترمیم کابینه شریف اسماعیل موافقت کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، پارلمان مصر با ترمیم پیشنهادی از سوی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور در کابینه این کشور موافقت کرد.

بر اساس گزارش منابع مصری؛ ترمیم کابینه شامل انتخاب ابوبکر الجندی به عنوان وزیر توسعه محلی، ایناس عبدالدایم وزیر گردشگری و خالد محمد علی بدوی وزیر امور مشاغل است.

شایان ذکر است که قانون اساسی مصر به رئیس جمهور این کشور اجازه توقف فعالیت کابینه به شرط موافقت اکثریت اعضای پارلمان و نیز ترمیم کابینه پس از رایزنی با نخست وزیر و موافقت اکثریت نمایندگان پارلمان را می دهد.