معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه در تماس تلفنی با قائم مقام وزارت خارجه سوریه در خصوص آخرین تحولات بحران سوریه تلفنی رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزای مهر، جابری انصاری معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در روند آستانه، در تماس تلفنی با فیصل مقداد قائم مقام وزارت خارجه سوریه در خصوص آخرین تحولات سوریه، روند آستانه و کنگره گفتگوی ملی سوچی رایزنی و تبادل نظر کرد.

یادآوری می شود نشست مقدماتی هماهنگی کنگره گفتگوی ملی سوریه با مشارکت مذاکره کنندگان ارشد سه کشور ضامن روند آستانه به زودی در شهر سوچی برگزار می شود.