تحریم انتخابات پارلمانی ماه مه آینده از سوی جنبش اسلامی کردستان عراق و موضع شدید اللحن رهبر جریان صدر درباره ائتلاف بندی های انتخاباتی از مهمترین اخبار سیاسی این کشور است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النهرین، حزب جنبش اسلامی کردستان عراق، انتخابات پارلمانی این کشور را که قرار است بهار آینده برگزار شود، تحریم کرد.

منابع عراقی بیان کردند که حزب جنبش اسلامی کردستان اعلام کرده است که با هیچ گروه سیاسی ائتلاف نخواهد کرد و در انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه مه آینده برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.

از سوی دیگر مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق ضمن حمله شدید اللحن به ائتلاف بندی های جدید انتخاباتی، موضع خود را درباره انتخابات اعلام کرد.

وی افزود: من فقط از فهرست هایی حمایت خواهم کرد که افراد آن از تکنوکرات های مستقل به دور از حزب گرایی باشند و در راستای تقویت عراق جدید باشد. جزییات بیشتری را در این باره متعاقبا اعلام خواهم کرد.

رهبر جریان صدر، خط مشی حیدر العبادی نخست وزیر عراق در زمینه ائتلاف بندی های را نیز مایه تعجب دانست و گفت: ما فکر می کردیم که العبادی حامی ملی گرایی و اصلاحات است. خداوند به مصلحین و همه کسانی که در راستای زدودن طایفه گرایی و حزب گرایی حرکت می کنند، اجر دهد.