روزنامه گاردین از اوضاع ناگوار کودکان و نوجوانان آواره سوری در کمپ های آوارگان و پناهجویان خبر داد و اعلام کرد که آنها از سرما و گرسنگی رنج می برند.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه گاردین روز پنجشنبه در گزارشی به قلم کارین مکوی با عنوان “کودکان کمپ کالیه حمایت کافی نمی شوند”، به تشریح رنج و مشکلات کودکان و نوجوانان آواره در این کمپ در مرز فرانسه و انگلیس پرداخت.

نویسنده این مقاله گفت که در جریان بازدیدش از کمپ کالیه در مرز فرانسه و انگلیس در ماه مارس گذشته احساس کرده است که کودکان و نوجوانان در این کمپ از حمایت کافی برخوردار نیستند.

وی با دو نوجوان سوری به نام های طارق و مروان اشاره کرد که از شهر درعا در سوریه عازم اروپا شده اند.

کارین گفت: مروان و طارق از هم جدا نمی شوند؛ با وجود اینکه آنها با هم وارد کمپ کالیه نشده اند. آنها به طور تصادفی هنگام جستجو برای یافتن راههای ملحق شدن به اعضای خانواده خود در انگلیس با هم آشنا شدند.

وی افزود: این دو نوجوان از اوضاع مشقت بار و لشکر آوارگان مایوس در کالیه شوکه شده اند.

این نویسنده افزود: کودکان و نوجوانانی که از مشکلات جنگ رنج دیده اند، حمایت محدودی از آنها به عمل می آیند و هیچ گونه خدمات قانونی برای آنها مهیا نیست.

طارق نیز در گفت وگو با نویسنده گاردین گفت: فکر می کردم که به عمویم در لندن نزدیک هستم و او را به زودی خواهم یدد اما مسئله بسیار دشوار است. من نگران هستم و احساس سرما و گرسنگی در اینجا می کنم.

طارق افزود که هیچ خبری از سه ماه پیش تاکنون از خانواده اش ندارد و نمی داند که آیا آنها زنده هستند یا نه.

کارین نوشت: حدود ۱۵۰ کودک در کمپ کالیه هستند که نزدیکانی در انگلیس دارند اما تنها به ۱۵ نفر از این کودکان اجازه ورود به انگلیس داده شده است.