حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان به اظهارات اخیر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا واکنش نشان داد.

به گزارش پرس شیعه؛ حامد کرزای رئیس جمهور سابق افغانستان که روز پنج شنبه ۲۶ فروردین ماه در نشست «ماهیت و دورنمای افغانستان» در کابل صحبت می‌کرد، تاکید کرد که امریکا باید به حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارد.

جان کری وزیر خارجه آمریکا چند روز پیش در یک نشست خبری گفته بود که حکومت وحدت ملی تاریخ انقضا ندارد. این اظهارات کری در روزهای اخیر واکنش های گسترده جریان های سیاسی افغانستان را به همراه داشته است.

کرزی در واکنش به این اظهارات گفت: افغان‌ها قانون اساسی و حکومت دارند، این حق افغان هاست که مطابق قانون اساسی‌ شان مدت زمان حکومت‌های شان را تعیین کنند .اگر افغان‌ها در حال حاضر در برابر دخالت‌های امریکا واکنش نشان نمی‌دهند، به این معنا است که آنان وضعیت کشورشان را درک می‌کنند.

این در حالی است که شورای حراست و ثبات افغانستان به رهبری سیاف، در واکنش به اظهارات جان کری؛ وزیر امور خارجه آمریکا از این کشور خواسته که به حاکمیت ملی و استقلال افغانستان احترام بگذارد و در امور این کشور مداخله نکند.