نتایج جدیدترین نظر سنجی نشان می‌دهد که میزان حمایت مردم انگلیس از تلاش‌ های نخست وزیر این کشور برای باقی نگه داشتن انگلیس در اتحادیه اروپا با افت چشمگیری روبرو شده است.

به گزارش پرس شیعه؛ تازه ترین نظرسنجی موسسه “یوگاو” که برای روزنامه تایمز انجام شده حاکی است، میزان حمایت مردم از دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس برای باقی نگه داشتن این کشور در اتحادیه اروپا کاهش داشته است.

همه پرسی عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا قرار است ۲۳ ژوئن یعنی ۳ تیرماه برگزار شود. این نظرسنجی نشان می دهد که ۳۹ درصد مردم انگلیس از ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا حمایت می کنند و همین میزان نیز خواستار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هستند.

۱۷ درصد مردم نیز اعلام کرده‌اند که هنوز مردد هستند و ۵ درصد نیز گفته اند که در همه پرسی شرکت نمی کنند. در نظرسنجی قبلی موسسه یوگاو که هفته قبل انجام شده بود، ۴۰ درصد مردم خواستار باقی ماندن انگلیس در اروپا بودند و ۳۸ درصد نیز از خروج از اتحادیه اروپا حمایت کرده بودند.

نتایج این نظرسنجی در شرایطی منتشر شده است که کامرون هفته سختی را پشت سرگذاشته است. اسناد پاناما نشانگر دست داشتن کامرون در فرار مالیاتی پدرش و سرمایه گذاری وی در خارج از این کشور بوده است.

میزان اعتماد مردم انگلیس نیز به دیوید کامرون در این نظرسنجی به کمتر از ۲۱ درصد رسیده که این رقم نسبت به نظرسنجی فوریه بیش از ۸ درصد کاهش داشته است.

میزان اعتماد مردم انگلیس به جرمی کوربین رهبر حزب کارگر با ۲ درصد افزایش به بیش از ۲۸ درصد رسیده است.