یک مسئول سوری از کشف گورهای دسته جمعی در شهر رقه که در برگیرنده اجساد ۱۰ هزار تن است خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، زاهر حجو مدیر بخش پزشکی قانونی سوریه اعلام کرد که بر اساس اطلاعات موجود حدود ۱۰ هزار تن در گورهای دسته جمعی در رقه مدفون شده اند به طوریکه تنها یک گور دربرگیرنده ۴ هزار جسد است.

وی در ادامه افزود: نزار یازجی وزیر بهداشت کشور با تشکیل کمیته ای برای شناسایی اجساد این افراد موافقت کرده است. اقدامات لازم برای گرفتن دی ان ای از هفته آتی آغاز خواهد شد.

حجو هم چنین تاکید کرد: بر اساس اطلاعات موجود این گورها در مناطقی بوده که نیروهای وابسته به سوریه دموکرات(قسد) بر آنها سیطره داشته و ما آماده نبش این گورها هستیم.