آیت الله جوادی آملی، مدرس حوزه علمیه قم گفت: اگر موضوع علمی فعل انسان باشد این علم می تواند دینی یا غیر دینی باشد اما اگر موضوع علمی، فعل خدا باشد آن علم قطعا دینی خواهد بود.

به گزارش پرس شیعه؛ جمعی از اعضای کمیته علمی همایش «علوم انسانی قرآن بنیان» با حضور در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضرت آیت الله جوادی آملی دیدار کردند.

آیت الله جوادی آملی در این دیدار و در تبیین چگونگی دستیابی به دانشگاه اسلامی و علوم انسانی اسلامی، گفت: داشتن نمازخانه و برگزاری نمازجماعت، رعایت حجاب، برگزاری مراسمات دینی و مذهبی، تفکیک جنسیتی و موارد این چنینی آثار و برکات زیادی دارد؛ اما باید توجه داشته باشیم که این امور برای پرورش دانشجوی مسلمان است، اما دانشگاه را اسلامی نمی کند چرا که اساس دانشگاه را دانش تشکیل می دهد در نتیجه دانشگاه، زمانی اسلامی می شود که دانش اسلامی باشد.

وی در پاسخ به مساله وجود علم دینی گفت:مساله هستی شناسانه را باید از علمی که موضوع آن هستی شناسی است سوال کرد و در میان همه علوم، فلسفه تنها علمی است که توان پاسخ به این سوال را دارد که آیا علم دینی داریم یا نه؟! چرا که فلسفه از هست و نیست صحبت می کند و سایر علوم از باید و نباید.اگر فلسفه کجراهه نرفت و الحادی نشد و به سوی الهی شدن پیش رفت و خدا و وحی و دین را ثابت کرد اول خود را الهی و زنده کرده است و ثانیا به همه علوم دیگر رنگ الهی و دینی خواهد زد.

این فقید و دانشمند در ادامه اضافه کرد: هر علمی موضوعی دارد؛ اگر موضوع علمی فعل انسان باشد این علم می تواند دینی یا غیر دینی باشد اما اگر موضوع علمی، فعل خدا باشد آن علم قطعا دینی خواهد بود. لذا اگر کسی در دانشگاه درباره زمین که فعل خداست بحث کرد بحث او دینی خواهد بود. در این نگرش همانطور که حوزه های علمیه متولی تفسیر قول خداست، دانشگاه نیز متولی تفسیر فعل خدا خواهد بود و به همین ترتیب ما اساسا علم غیر دینی نخواهیم داشت.

آیت الله العظمی جوادی آملی با تذکر این نکته که «عقل در مقابل شرع نیست بلکه عقل در مقابل نقل است»، بیان داشتند: راه و صراط را تنها خداوند وضع می کند و عقل و نقل به عنوان دو چراغ و سراج تنها می توانند مسیر شرع را روشن و کشف کنند.

این مرجع تقلید گفت: قرآن بر خلاف علوم بشری انسان را حیوان ناطق معرفی نمی کند بلکه قرآن، انسان را حی متاله می داند، از دیدگاه قرآن، انسان بیش از داشتن نقاط مشترک با حیوان با فرشتگان نقاط مشترک دارد، اگر در جامعه این فرهنگ رواج یابد که انسان با فرشتگان وجه اشتراک فراوان دارد و موجودی است ابدی که مرگ را می میراند نه اینکه بمیرد لذا باید ره توشه ابدی تهیه کند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

مدرس حوزه علمیه قم تصریح کرد: مصالح ساختمانی انسان و عالم، «حق» است و باطل در دستگاه خلقت الهی جای ندارد ودرمقام تشبیه همانطور که معده انسان غذای مسموم را پس می زند و آن را هضم نمی کند، نظام هستی نیز باطل را نمی پذیرد و این نکته ای است که باید مورد توجه قرار داد.

آیت الله جوادی آملی در بیان لزوم تدوین علوم انسانی اسلامی از توضیحات خود نتیجه گیری کرد: نظام بالحق و انسان بالحق که موجودی ابدی و دارای اشتراکات بسیار با فرشتگان است، علمی می خواهد که در مسیر بالحق باشد تا بتواند انسان را در مسیر تکامل از ابتدا تا انتها تامین و همراهی کند. علوم انسانی زمانی می تواند قرآن محور باشد که انسان را حی متاله بدانیم و قرآن را منبع اصلی استخراج مبانی و مواد علمی در نظر بگیریم.

وی در فراز پایانی سخنان خود به ظرفیت بالای علمی علوم انسانی اسلامی از حیث منبع اشاره کرد و گفت: علوم غربی فاقد منبع الهی است اما این منابع در اختیار ما هست تا بتوانیم از این منابع وحیانی، مبانی و مواد علمی مورد نیاز خود را تامین کنیم.