رییس خانه احزاب گفت: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای فراوانی به همراه داشت که امروز ثمرات این انقلاب در جهان مشاهده می شود.

به گزارش پرس شیعه، شامگاه سه شنبه حسن غفوری فرد در جشن پیروزی انقلاب اسلامی در مسجد قبا شهرستان ورامین با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز دهه مبارک فجر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای فراوان را به همراه داشت که امروز ثمرات این انقلاب در جهان مشاهده می شود.

رییس خانه احزاب افزود: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل تمامی مولفه های یک انقلاب را داشت و در مجموع نهضت هایی که در نیمه دوم قرن بیستم در جهان به وقوع پیوست، تنها انقلاب اسلامی ایران از عوامل موفقیت یک انقلاب برخوردار بود.

وی نقش مردم را در پیروزی و تداوم دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران بسیار مهم و حساس عنوان کرد و ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر پشتیبانی مردم به نتیجه رسید و پس از ان نیز با حضور مردم ادامه یافت، به همین خاطر انقلاب اسلامی ایران متعلق به یک گروه و یا جناح سیاسی نبود و همه مردم در آن نقش داشتند.

غفوری فرد بیان داشت: مردم خود را جز انقلاب اسلامی می دانند و به همین خاطر در برهه ها و شرائط حساس در کنار نظام اسلامی قرار داشتند که نمونه های آن را در هشت سال دفاع مقدس و پس از ان مشاهده کردیم.

وی تأکید کرد: یکی از ویژگی های بارز انقلاب اسلامی ایران مردمی بودن آن است، به طوری که نظام اسلامی متعلق و وابسته به یک فرد نیست و هیچ کس نمی تواند ان را تصاحب کند.

رییس خانه احزاب با اشاره به این نکته که باید زوایای مختلف انقلاب اسلامی برای مردم بیان شود، گفت: رژیم پهلوی مورد حمایت ابرقدرت های جهانی بود اما مردم با دست خالی و با پیروی از رهنمودهای امام راحل توانستند انقلاب اسلامی را به ثمر بنشانند.

وی بیان داشت: بر روی کاغذ پیروزی برای شاه و حامیان آن بود اما نیروهای مردمی و انقلابی با تکیه بر ایمان الهی و پیروی از رهنمودهای امام راحل تمام معادلات را بر هم زدند.