نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه انتخابات در موعد مقرر برگزار خواهد شد به برخی شایعات بی اساس در این کشور که به تحقق اهداف تروریستها کمک می کند، پرداخت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: تحقیقات درباره عملیات تروریستی در میدان الطیران ادامه دارد و پیشرفت های مهمی به دست آمده است.

وی افزود: انتخابات در موعد مقرر آن برگزار می شود و ابدا تعویقی در کار نخواهد بود.

نخست وزیر عراق بیان کرد: ما به صبر و پایداری برای تکمیل جنگ مان ضد تروریسم نیاز داریم. درباره شایعات کاذب هشدار می دهم زیرا این به تروریستها برای تحقق اهدافشان کمک می کند.

العبادی تاکید کرد: باید برای اتمام جنگ ضد داعشی ها و مفسدین متحد باشیم.

وی گفت: هیچ اقدامی از سوی دولت برای بازگردانیدن اجباری آوارگان به مناطق آنها به عمل نیامده است. در راستای تقویت روند سیاسی عراق تلاش می کنیم. روند سیاسی باید برای اساس انتخاب گروههای ملی فرا طایفه ای باشد. گفتگویی با هر طرفی که به دنبال مشارکت دادن طرف مسلح در روند انتخابات باشد صورت نخواهد گرفت.