نظامیان آل خلیفه با استفاده از تفنگ ساچمه ای و شلیک مفرط گاز اشک آور تظاهرات اهالی منطقه الدراز را به شدت سرکوب کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رسانه های بحرین، نظامیان آل خلیفه با استفاده از تفنگ ساچمه ای و شلیک مفرط گاز اشک آور تظاهرات اهالی منطقه الدراز را که از ساعتی پیش در سالگرد اعدام و به شهادت رسیدن ۳ جوان بحرینی به خیابانها آمده اند، به شدت سرکوب کردند.

مردم با در دست داشتن تصاویری از آیت الله عیسی قاسم، ۳ شهید تیرباران شده و یکی از شهدای دهه نود این منطقه، علیه پادشاه بحرین و نظام آل خلیفه شعارهایی سر داده و خواستار قصاص وی شدند. مردم همچنین ادامه بازداشت خانگی غیر قانونی و محاصره منزل آیت الله عیسی قاسم را محکوم نموده و با این رهبر و مرجع شیعیان اعلام بیعت مجدد نمودند.

منطقه الدراز محل سکونت آیت الله عیسی قاسم  از خرداد سال گذشته همزمان با اقدام آل خلیفه به محاکمه و سلب تابعیت از وی تحت محاصره شدید امنیتی بوده و از خرداد ماه سال جاری منزل ایشان نیز بطور مشخص به محاصره نیروهای امنیتی در آمده و این عالم برجسته جهان اسلام در بازداشت خانگی غیر قانونی قرار گرفته است، گفتنی ست تا کنون هیچ حکم رسمی از سوی هیچ نهاد قضایی بحرین مبنی بر بازداشت خانگی و محاصره محل سکونت ایشان صادر نشده است.