وزیر کشور آلمان از کاهش ۶۶ درصدی پناهجویان در این کشور خبر داده و اعلام کرد که تعداد پناهجویان آلمان در سال ۲۰۱۷ به ۱۸۶ هزار نفر کاهش یافته است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، وزیر کشور آلمان از کاهش ۶۶ درصدی پناهجویان در این کشور خبر داده و اعلام کرد که تعداد پناهجویان آلمان در سال ۲۰۱۷ به ۱۸۶ هزار نفر کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، «توماس دِمایزیر» در این رابطه گفت: تعداد پناهجویان تازه ثبت نام شده در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال ۲۰۱۶ کاهشی چشمگیر داشته است. تعداد این پناهجویان تقریبا به ۱۸۶ هزار نفر (۲۰۱۷) می رسد درحالیکه این رقم در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۸۰ هزار نفر بود.

وی همچنین توضیح داد که اداره مهاجرت آلمان در سال ۲۰۱۷، تعداد ۶۰۰ هزار پناهجو را ثبت نام کرده که تعداد ۴۱۴ هزار درخواست پناهجویی توسط اداره مذکور رد شده است.

وزیر کشور آلمان همچنین با بیان اینکه تعداد پناهجویان روانه شده به سمت این کشور در سال ۲۰۱۵ به حدود ۹۰۰ هزار نفر رسیده بود گفت که بسیاری از این افراد هیچ گونه مدارک شناسایی همراه خود نداشته اند.

لازم به ذکر است از زمان شدت گرفتن جنگ های همه گیر تروریستی و داخلی در خاورمیانه در سال ۲۰۱۵ تاکنون، اتحادیه اروپا هنوز موفق به ارائه آمار رسمی و دقیق از تعداد پناهجویان راهی شده از خاورمیانه و آفریقا به سمت مرزهای این اتحادیه نشده است.