رئیس جمهوری فرانسه قرار است در دیدار امروز خود با ترزا می نخست وزیر انگلیس بر سر موضوع پناهجویان منطقه کاله واقع در مرز میان انگلیس و فرانسه گفتگو کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه که امروز جهت بازدید از منطقه مرزی «کاله» که پس از گذشت چند سال هنوز هم میزبان صدها تن از پناهجویان اروپا است راهی این منطقه شده بود، خواستار رویکرد مشترک پاریش و لندن جهت سامان دادن به وضعیت کودکان پناهجو این منطقه شد.

بر اساس این گزارش، ماکرون که قرار بود امروز با «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در لندن دیدار کرده و بر سر مساله پناهجویان گرفتار در مرز بین فرانسه و انگلیس با وی گفتگو کند، امروز پیش از انجام این سفر به منطقه کاله واقع در مرز دو کشور رفته و پس از بازدید از وضعیت معیشتی پناهجویان کاله، در دیدار با نیروهای پلیس منطقه گفت: امروز کودکان بی سرپناه یکی از بزرگترین نگرانی های این منطقه هستند. برای کودکان منطقه کاله، ما باید رویکردی ویژه اتخاذ کنیم که طی چند هفته آینده به مرحله اجرا درآید. همچنین امیدواریم پاسخی ویژه از دوستان انگلیسی خود درخصوص این مساله دریافت کنیم.

ماکرون همچننی در ادامه سخنان خود بر اهمیت همکاری میان فرانسه و انگلیس در جهت بهبود وضعیت منطقه تاکید کرد و موضوع کمک به جا به جایی پناهجویان  را محور اصلی گفتگوی پیش روی خود با ترزا می عنوان کرد.