دبیرکل سازمان ملل با شرکت در یک نشست خبری علیرغم ابراز نگرانی از برخی منازعات در جامعه جهانی از امیدهای جدید برای حل موضوع کره شمالی سخن گفت.

به گزارش پرس شیعه، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در نشست خبری از نشانه های امید در حل و فصل موضوع کره شمالی سخن گفت.

دبیرکل سازمان ملل در این باره اعلام کرد: امروزه صلح برای جامعه جهانی پدیده ای فرّار شده است و جهان در مسیر تعمیق برخی مخاطرات در حرکت است.

وی ادامه داد: مخاطرات جدیدی ایجاد شده و نگرانی درباره تسلیحات هسته ای کره شمالی در بالاترین سطح خود از زمان جنگ سرد قرار گرفته است.