رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا خواستار ورود مهاجران بیشتری از کشور اروپایی نروژ است یا خیر، گفت که وی خواستار ورود مهاجران بیشتری از «تمام نقاط جهان» به آمریکا است!

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا او خواستار ورود مهاجران بیشتری از کشورهای اروپایی و سفیدپوست همچون نروژ است یا خیر، گفت که وی خواهان ورود مهاجران بیشتری از «تمام نقاط جهان» به آمریکا است!

وی به خطاب به این خبرنگار گفت: «من می خواهم که مهاجران از هرنقطه ای در جهان به آمریکا بیایند!»

این در حالی است که سناتور «دیک دوربین» دموکرات هفته گذشته اعلام کرد که ترامپ در هنگام صحبت درباره کشورهای هائیتی، السالوادور و برخی کشورهای آفریقایی بطور مکرر از واژه «چاه مستراح» استفاده کرد؛ مسئله ای که انتقاد شدید و کوبنده سران و مقامات بلندپایه بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی را در پی داشت.

اما در واکنش به موج انتقادات، رئیس جمهور آمریکا ضمن اعتراف به کاربرد زبان و بیانی نه چندان پسندیده در خصوص این کشورها، کاربرد این واژه شنیع و نژادپرستانه را انکار کرد.