مقامات حزب اتحاد اسلامی کردستان اعلام کردند این حزب از ائتلاف حاکم اقلیم کردستان عراق خارج شده است.

به گزارش پرس شیعه، حزب «اتحاد اسلامی کردستان» به دو حزب دیگر اقلیم کردستان عراق در خروج از ائتلاف حاکم این منطقه پیوست.

مقامات این حزب در کنفرانسی خبری اعلام کردند به حضور خود در ائتلاف حاکم پایان داده و از آن خارج می شوند.

به این ترتیب با احتساب دو حزب »گوران» و «جماعت اسلامی» که پیشتر خبر مشابهی را اعلام کرده بودند، شمار احزاب کردی که از ائتلاف حاکم اقلیم خارج شده اند به سه حزب رسید.

بر این اساس احزاب مذکور علت اقدام خود را تشکیل ائتلافی جدید برای شرکت در انتخابات پارلمانی پیش رو عنوان کرده اند.