رئیس هیأت معارضان سوری اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا به تحقق انتقال سیاسی در سوریه متعهد است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الشرق الاوسط، نصر الحریری رئیس هیأت معارضان سوری اعلام کرد که مقامات آمریکایی همچنان به تعهد سابق خود مبنی بر لزوم تحقق انتقال سیاسی در سوریه پایبند هستند.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت که «مک مستر» مشاور امنیت ملی آمریکا به معارضان ابلاغ کرده که واشنگتن از تعهد خود مبنی بر لزوم تحقق انتقال سیاسی در سوریه عدول نکرده است.

الحریری پیشتر تأکید کرده بود که تداوم کمک آمریکایی ها به معارضان در شرایط کنونی بسیار حائز اهمیت است.