عضو کمیته مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین در سخنانی اعلام کرد که اجرایی شدن طرح تعلیق به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان دولت یهودی، نیازمند تصمیم گیری های بیشتری است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، «واصل ابویوسف» عضو کمیته مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین اعلام کرد که اجرای تعلیق به رسمیت شناختن اسرائیل به تصمیم گیری های بیشتری نیاز دارد.

وی گفت: برخی از مصوبات کمیته مرکزی سازمان آزادیبخش به صورت فوری و برخی به صورت تدریجی و پس از اتخاذ تصمیمات بیشتر اجرا می شوند.

این مقام فلسطینی افزود: تعلیق به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان دولت یهودی از جمله مواردی است که به صورت تدریجی و با بررسی های بیشتر انجام می شود.