تظاهرات صدها سودانی علیه افزایش قیمتها در این کشور به درگیری خشونت بار با نیروهای پلیس منجر شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، نیروهای پلیس سودان برای متفرق کردن صدها سودانی معترض به افزایش قیمتها در این کشور که در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری واقع در خارطوم تجمع کرده بودند از گاز اشک آور و باتوم استفاده کرد.

این تظاهرات بزرگترین تظاهرات در خارطوم از زمان آغاز اعتراضات طی ماه جاری به شمار می آید.

در جریان این تظاهرات چندین تن از جمله «صدیق یوسف» یکی از رهبران حزب کمونیست این کشور نیز بازداشت شد.