معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح، گفت: ما روش های خود را باید متناسب با شرایط جغرافیایی، تهدیدها و فرهنگ ملی پایه ریزی نماییم چرا که اولویت در نیروهای مسلح، بومی سازی تجهیزات است.

به گزارش پرس شیعه، سردار علی عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح در اختتامیه گردهمایی “جامعه طرح و برنامه و بودجه نیروهای مسلح” گفت: دنیای اطراف ما روز به روز از لحاظ دانش و برنامه ریزی پیچیده می شود و بر این اساس باید برنامه ریزی جامعی در سازمان ها داشته باشیم.

وی با بیان اینکه اگر سازمانی بدون برنامه حرکت کند به بن بست خواهد رسید، افزود: برنامه ریزی می تواند حتی با کمبود منابع، سازمان را از گردنه های سخت عبور دهد و قطعاً سازمانی پیشرفت خواهد کرد که برنامه ریزی درستی داشته باشد.

سردار عبداللهی بیان کرد: ما باید از بودجه محوری به سمت برنامه محوری حرکت کنیم و برنامه های خود را متناسب با ظرفیت های نیروی انسانی، واقعیتها، تجهیزات و منابع مالی تهیه و تدوین نماییم.

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه معاونت های طرح و برنامه باید با ایجاد شرایط خاص موجب هم افزایی در سازمان خود و سازمان های همطراز شوند، تصریح کرد: اساسی ترین برنامه های هر سازمان در طرح و برنامه آن شکل می گیرد و امروزه اهمیت این مجموعه بر کسی پوشیده نیست.

وی گفت: در هر سازمانی ساختارها باید پاسخگوی مأموریت های آن سازمان باشد و ما باید متناسب با برنامه و مأموریت های خود ساختارهای موجود را تغییر دهیم چرا که در ساختار سازمان، اجرای مأموریت مهم ترین موضوع است.

سردار عبداللهی تصمیم سازی، نظارت و کنترل را از وظایف مهم معاونت های طرح و برنامه و بودجه  برشمرد و افزود: لازمه انجام این وظایف کلیدی، جذب کارکنان توانمند و تشکیل اتاق های فکر برای توانمند سازی حوزه مدیریت است.

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح در پایان، شناسایی مزیتها و برنامه ریزی درست را از دیگر وظایف طرح و برنامه برشمرد و خاطر نشان کرد: امروز، طرح و برنامه درست موجب فرهنگ سازی در حوزه های مختلف اعم از صرفه جویی و استفاده از تولیدات داخلی می شود.