کرسی ترویجی ضرورت، امکان و معیارهای تاریخ تطبیقی توسط موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) سوم بهمن ماه در قم برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، در نشست ضرورت، امکان و معیارهای تاریخ تطبیقی، حجت الاسلام جواد سلیمانی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ارائه دهنده و نعمت الله صفری فروشان منتقد هستند.

دبیری جلسه هم به عهده مرتضی بهرامی است.

نشست ضرورت، امکان و معیارهای تاریخ تطبیقی روز سه شنبه سوم بهمن ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ به نشانی قم، خیابان جمهوری، کوچه دوم، ساختمان انجمن های علمی حوزه برگزار می شود.