یکی از اعضای دفتر سیاسی جریان حکمت ملی عراق در پی درخواست برخی گروههای سیاسی عراقی از نخست‌وزیر این کشور برای تعویق انتخابات پارلمانی، بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر تاکید کرد.

به گزارش پرس شیعه، در پی درخواست برخی گروههای سیاسی عراقی از نخست‌وزیر این کشور برای تعویق انتخابات پارلمانی، فادی الشمری عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی عراق اعلام کرد که جریان حکمت ملی عراق با درخواست برخی فراکسیون‌های پارلمانی این کشور برای تعویق انتخابات مجلس و شوراهای استانی این کشور مخالف است.

در این بیانیه این جریان آمده است: جریان حکمت ملی با ابراز تعجب از درخواست فراکسیون پارلمانی ائتلاف العراقیه (به رهبری ایاد علاوی) برای تعویق انتخابات، آن را مخالف قانونی اساسی دانسته و دلایل مطرح شده برای این کار را واهی و چنین اقدامی را مخالف با سوگند نمایندگان به قانونی اساسی و التزام به اجرای آن دانسته است.

جریان حکمت ملی همچنین اعلام کرده است در هماهنگی با «ائتلاف النصر» (به رهبری حیدر العبادی)‌ و دیگر فراکسیون‌های پارلمانی و شرکای سیاسی برای توقف این درخواست‌های مضر برای عرصه سیاسی عراق که موجب نقض قانونی اساسی می‌شود، اقدام خواهد کرد.

جریان حکمت ملی تأکید کرده است که انتخابات اساس مشروعیت و تشکیل دولت عراق در برابر جامعه بین‌المللی است و این جریان نسبت به برخی طراحی‌های مخالف قانون اساسی از سوی برخی طرف‌ها برای به خطر انداختن مشروعیت نظام سیاسی عراق هشدار می دهد.