دستگاه قضایی مصر رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین را به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، منابع مصری از حکم غیابی زندان ابد برای یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ دستگاه قضایی مصر ضمن محکوم کردن یوسف القرضاوی به تحریک خشونت، به شکل غیابی حکم زندان ابد برای وی صادر کرد.

شایان ذکر است که در شهریور ماه گذشته؛  علی عمران، معاون دادستان کل مصر پرونده یوسف قرضاوی، رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین و چهار تن از رهبران اخوان المسلمین را به همراه پرونده چندین تن از اعضای این گروه که به کشتن یک نیروی امنیتی و آسیب زدن به اموال عمومی و خصوصی متهم هستند، به دادگاه نظامی ارجاع داد.

در بیانیه دادستانی کل مصر آمده بود که علی خفاجی احمد شریف، عادل احمد عطیه احمد، خالد محمد سید علی و یوسف القرضاوی کسانی هستند که به خارج از مصر فرار کرده‌اند.