سخنگوی وزارت خارجه کانادا اعلام کرد که دولت فدرال اطلاعی از دستگیری هیچ یک از شهروندان کانادا در نتیجه اغتشاشات هفته های گذشته در ایران یا تحت تأثیر آن در اختیار ندارد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «آی‌پالیتیکس» (ipolitics)، مقامات کانادا می گویند که هیچ شهروند کانادائی تا کنون در ارتباط با اغتشاشات اخیر در ایران بازداشت نشده است.

یک سخنگوی وزارت خارجه کانادا در این باره گفت: دولت فدرال اطلاعی از دستگیری هیچ یک از شهروندان کانادا در نتیجه این رویداد یا تحت تأثیر آن در اختیار ندارد.

این در حالیست که در جریان برخی اغتشاشات هفته های گذشته در ایران، مقامات برخی کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا تلاش های زیادی را برای مداخله در امور داخلی تهران به انجام رسانده اند.