نماینده سازمان ملل در امور لیبی ضمن اسفناک توصیف کردن اوضاع مهاجران در لیبی به ادامه بحران سیاسی و انسانی در این کشور شمال آفریقایی اشاره کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، غسان سلامه نماینده سازمان ملل در امور لیبی گفت: ما درباره موضوع کشتی که حامل سلاح و عازم لیبی بود و در یونان توقیف شد، تحقیق می کنیم.

وی تاکید کرد: انتقال سیاسی بدون قانون اساسی ممکن نیست. بدون وحدت موسسات نمی توان پیشرفتی در لیبی حاصل کرد. ما به دنبال این هستیم که فاعلان اساسی کنار زده شده در گفتگوهای سیاسی حضور داشته باشند.

سلامه گفت: بدون توافق درباره خط مشی روشن میان همه طرفها نمی توان انتخابات برگزار کرد. بحران سیاسی در لیبی همزمان با بحران انسانی شدید است. نهادهای منطقه ای و بین المللی باید در حل مشکل مهاجرانی که به لیبی منتقل می شوند فعال شوند. اوضاع مهاجران در لیبی بسیار بد است و مهاجران در معرض تجاوزهای بدنی و جنسی واقع می شوند.