رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با امیر کویت از نقش این کشور در حفظ وحدت شورای همکاری خلیج فارس تمجید کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، منابع وابسته به کاخ سفید از تماس تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ در این تماس تلفنی بر اهمیت حفظ وحدت شورای همکاری خلیج فارس تاکید شد.

ترامپ در این تماس تلفنی از نقش امیر کویت در حفظ وحدت شورای همکاری خلیج فارس تمجید کرد.