آیت الله سید مجتبی حسینی وحدت را از آموزه های مهم قرآن کریم عنوان کرد و تحولات اخیر جهان اسلام بالاخص بیداری اسلامی معاصر را نوید بخش تحقق تمدن نوید اسلامی دانست.

به گزارش پرس شیعه، آیت الله سید مجتبی حسینی نماینده مقام معظم رهبری در عراق روز گذشته در کنفرانس وحدت اسلامی بغداد که با عنوان «نقش اندیشه در تحقق تمدن اسلامی» برگزار گردید با اشاره به غلبه گفتمان و گرایش وحدت در بین امت اسلامی، وحدت را از آموزه های مهم قرآن کریم عنوان کرد و تحولات اخیر جهان اسلام بالاخص بیداری اسلامی معاصر را نوید بخش تحقق تمدن نوید اسلامی دانست.

نماینده خبرگان رهبری با اشاره به آیه ۱۰۳ سوره آل عمران اعتصام به حبل الهی را یک واجب جمعی عنوان کرد و خطاب این آیه را همه اعضاء امت اسلامی دانست و افزود: «همه علماء اسلام اعم از شیعه و سنی و بالاخص مراجع عظام شیعه در قم و نجف بر ضرورت وحدت تأکید دارند و آن را یک واجب شرعی می دانند.»

آیت الله حسینی سپس با اشاره به بیانات علماء بزرگ جهان اسلام و امام راحل پیرامون ضرورت تلاش در تحقق آرمان وحدت در امت اسلامی افزود: عراق سرزمین عشق به سید الشهداء و مأوای عاشقان حسینی است، و بنده خود را عراقی می دانم و دست استمداد به سوی همه بزرگان و نخبگان و نهادها و ارگانهای عراقی برای تلاش در تحقق وحدت فراگیر در عراق دراز میکنم.