یک منبع آگاه در بخش همکاری های نظامی وزارت دفاعی روسیه از ارسال نخستین محموله سامانه دفاع موشکی اس – ۴۰۰ به چین خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، یک منبع آگاه و نزدیک به بخش همکاری های نظامی وزارت دفاع روسیه از آغاز فرآیند تحویل سامانه دفاع موشکی اس – ۴۰۰ ساخت این کشور به چین خبر داد.

این منبع آگاه در خصوص تحویل موشک های اس – ۴۰۰ به چین با تاکید بر اینکه تحویل سامانه موشکی اس – ۴۰۰ بر اساس قرارداد امضای شده میان دو طرف در سال ۲۰۱۴ میلادی صورت می گیرد گفت: اجرای قرارداد آغاز شده و نخستین محموله آن هم به سمت چین روانه شده است.

این مقام آگاه همچنین در خصوص ارسال محموله مذکور عنوان کرد که این بخش از محموله ارسال شده شامل بخش هایی از سامانه موشکی ازجمله پایگاه کنترل، پایگاه رادار، بخش تامین انرژی و تجهیزات و همچنین بخش های دیگری از قطعات مورد نیاز در راه اندازی اس – ۴۰۰ است.