فعالان اجتماعی از ادامه یافتن اعتراضات در شهر جراده مراکش علیه اوضاع بد اقتصادی خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، فعالان در شبکه های ارتباط اجتماعی تصاویری را از تجمع تظاهرات کنندگان در میان جراده مراکش منتشر کردند.

مقامات مراکشی روز سه شنبه از طرق فوق العاده خود برای پاسخگویی به درخواستهای ساکنان جراده واقع در شمال شرق این کشور که پایان سال ۲۰۱۷ شاهد اعتراضات مدنی بوده خبر داده بودند.

این طرح با هدف کاهش هزینه های خانوارها در جراده و ایجاد فرصتهای شغلی برای ساکنان آن و افزایش ارائه خدمات پزشکی صورت می گیرد.