سالم زهران، تحلیل گر لبنانی تاکید کرد که غیبت اعراب حامی ترامپ در کنفرانس مجالس کشورهای اسلامی در تهران جای تعجب ندارد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، گروه بین المللمحمد مظهری: تهران میزبان سیزدهمین کنفرانس مجالس کشورهای اسلامی با محوریت موضوع قدس و اقدام اخیر آمریکا در به رسمیت شناختن آن به عنوان مرکز رژیم صهیونیستی بود. خبرنگار مهر، با سالم زهران، تحلیل گر سیاسی لبنانی در خصوص این کنفرانس مصاحبه ای انجام داد.

زهران در خصوص سفرش به تهران گفت: ایران مایه حیات و نفس کشیدن تمام جنبش های مقاومت است اگر در سلامتی به سر ببرد همه ما خوب خواهیم بود. آنچه که من در جریان این سفر به چشم خود دیدم رسوا کننده دروغ های رسانه های غربی و بعضا عربی بود چرا که آنها تلاش می کنند ایران را در آشوب و در آستانه سقوط نشان دهند، اما ایران در سایه ملتش و رهبری حکیمانه اش، قدرتمند و قوی است.

وی در خصوص کنفرانس مجالس کشورهای اسلامی تاکید کرد: فلسطین ستاره این کنفرانس بود. توصیه نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان مبنی بر قطع روابط دیپلماتیک با دولت آمریکا در واکنش به اقدام این دولت در قبال قدس سریع ترین راه برای نشان دادن واکنش است و این اقدام نیازمند آن است که به خود جرأت دهیم.

زهران در خصوص کشتار مسلمانان در میانمار گفت: مساله مسلمانان روهینگیا یکی از محورهای کنفرانس بود به طوریکه تاکید شد از مسلمانان مظلوم میانمار حمایت مالی و معنوی به عمل آید و این مساله به ساز و کارهای خاصی نیاز دارد.

وی با اشاره به غیبت برخی کشورهای عربی در این کنفرانس تاکید کرد: این کشورها با تحریک مستقیم عربستان در این کنفرانس شرکت نکردند، اما برخی کشورهای حوزه خلیج فارس مانند کویت و عمان و قطر از مانع عربستان گذر کرده و در این کنفرانس شرکت کردند. کشورهای مسلمان آفریقا حضور پررنگی داشتند. ما از این تحریم صورت گرفته توسط عربستان تعجب نمی کنیم چرا که عربستان از دولت آمریکا به خاطر اعزام سربازهایش به سوریه به جای ایستادن در مقابل استعمار قدردانی کرد. ما دو نوع عرب داریم «عرب حامی قدس» و «عرب حامی ترامپ» و غیبت عرب حامی ترامپ در این کنفرانس جای تعجب ندارد.