جلسه پارلمان عراق به منظور تصویب تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا به روز شنبه پیش رو موکول شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «الغد»، جلسه پارلمان عراق به منظور تصویب تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور به روز شنبه موکول شد. در این جلسه که امروز به ریاست «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق برگزار شده بود، قرار بود تا تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور تعیین شود.

اما به دلیل خروج نمایندگان «ائتلاف ملی» از صحن پارلمان و باقی ماندن ۱۴۹ نماینده از ۲۶۰ نماینده و به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا رأی گیری و جلسه پارلمان به روز شنبه موکول شد.

برخی جریان های عراقی به ویژه گروه های سیاسی اهل سنت به دنبال به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی عراق هستند در حالی که نخست وزیر این کشور بر لزوم برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده بر اساس قانون اساسی، پافشاری می کند.