رسانه های خارجی از سرکوب تظاهرات ضد سعودی شهروندان مصری توسط نیروهای پلیس این کشور خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروهای پلیس مصر امروز تظاهرات شهروندان این کشور در قاهره را سرکوب کردند. این تظاهرات در اعتراض به واگذاری دو جزیره «تیران» و «صنافیر» به عربستان سعودی صورت گرفت.

پلیس مصر از گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضین استفاده می کرد و در جریان این تظاهرات شماری از معترضان را در منطقه «المهندسین» در غرب قاهره بازداشت کرد.

جزایر تیران و صنافیر در نزدیکی شبه جزیره سیناء واقع شده اند و کسی در آنها ساکن نیست. نیروهای مصری اندکی پیش از جنگ ۱۹۶۷(جنگ اعراب با رژیم صهیونیستی) به منظور مسدود کردن تنگه تیران وارد این ۲ جزیره شدند تا بدین ترتیب راه کشتیرانی را در برابر رژیم صهیونیستی از طریق بندر ایلات مسدود سازند.

تاریخ حاکمیت مصر بر جزایر تیران و صنافیر به سال ۱۹۵۰ باز می گردد؛ این موضوع را عربستان و مصر به صورت مشترک روایت می کنند و تصریح می کنند که ملک عبدالعزیز از ملک فاروق درخواست کرد تا ارتش مصر در این ۲ جزیره حضور یابد تا مانع از تجاوز رژیم صهیونیستی به عربستان گردد. این در حالی است که کارشناسان مصری، دیپلمات ها و حقوق دانان معتقدند که این ۲ جزیره بخشی از سیناء و مصر هستند و در این خصوص به عثمانی قدیم استناد می کنند.