عبدالفتاح السیسی طی حکمی ریاستی ضمن برکنار کردن «خالد فوزی» از ریاست سرویس امنیت و اطلاعات عمومی مصر، ژنرال «عباس کامل» را به عنوان رئیس موقت این سازمان انتخاب کرده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «راشا تودی»، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر با فرمانی ریاستی ژنرال «عباس کامل» را مأمور اداره سرویس امنیت و اطلاعات عمومی مصر کرد.

بر اساس این خبر این تصمیم بعد از برکناری ژنرال «خالد فوزی» از ریاست اداره سرویس امنیت و اطلاعات عمومی مصر اتخاذ شده است.

عباس کامل مدیر دفتر رئیس جمهور مصر و معاون السیسی در امور مربوط به سرویس اطلاعات جنگی این کشور بوده است و پس از آن هم مسئولیت مشورت در امور مربوط به وزارت دفاع به رئیس جمهور مصر را بر عهده داشته است.

در حالی که در چندماه گذشته آمار عملیات های تروریستی به صورت چشم گیری در مصر افزایش یافته است و شمار زیادی از غیرنظامیان قربانی این حملات شده اند، منابع مصری گفته اند دلیل برکناری خالد فوزی از ریاست سرویس امنیت و اطلاعات عمومی مصر، بیماری او و نیازش برای تحت درمان قرار گرفتن بوده است.