رئیس جمهور آمریکا نمایندگان دموکرات کنگره را متهم کرد که به دنبال تعطیلی دولتش هستند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا دموکرات ها را به کارشکنی در برابر اقدامات دولت خود متهم کرد.

وی گفت اگر دولت تعطیل شود، باید به روش دیگری با موضوع بودجه برخورد شود. به ادعای وی اگر دولت تعطیل شود، بدترین وضعیت برای ارتش آمریکا پیش خواهد آمد.

ترامپ تاکید کرد ارتش آمریکا طی سالهای گذشته تضعیف شده اما دولت وی توانسته است به این وضعیت خاتمه دهد.

وی گفت دموکرات ها با سنگ اندازی در مقابل اقدامات دولت، می کوشند آن را به تعطیلی بکشانند اما در این بین ارتش صدمه می بیند.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه هشدار داد که اجازه نخواهد داد چنین اتفاقی بیافتد. به گفته وی آمریکا در هیچ زمانی به اندازه زمان حال به ارتش خود نیاز نداشته است.