منابع روسی از حمله با بمب آتشزا به مدرسه ای در جنوب شرقی این کشور خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، منابع روسی از زخمی شدن چهار نفر بر اثر حمله با بمب آتشزا به مدرسه ای در جنوب شرق این کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ سه نفر با بمب آتشزا به مدرسه ای در جنوب شرق روسیه حمله کردند که بر اثر آن چهار نفر زخمی شدند که در میان آنها سه دانش آموز وجود  دارد.

منابع روسی اعلام کردند: این سه نفر نقابدار به مدرسه «باولان اودی» وارد شدند و بمب آتشزا پرتاب کردند که این مدرسه دچار حریق شد و چهار نفر از جمله سه دانش آموز به بیمارستان منتقل شده اند.