رهبر جریان حکمت ملی عراق خواستار انتخاب خوب و اعتماد کردن به افراد شایسته و باکفایت در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ این کشور شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الفرات نیوز، عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق خواستار انتخاب خوب و اعتماد کردن به افراد شایسته و لایق در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ این کشور شد.

وی افزود: عراق در برابر مرحله ای متفاوت با قبل به سر می برد و کانون توجه جهانی است و این پس از رهایی از داعش و غلبه بر آن از نظر نظامی و نیز پس از غلبه بر درگیری های طایفه ای و پیروزی سیاسی آن با حفظ وحدتش است.

عمار حکیم ابراز اطمینان کرد که عراقی ها مقابل چالشهای پیش رو نیز موفق شوند.

وی افزود: همه چالشها در ابتدا سخت است اما ما با اراده و وحدت خود بر این چالشها فائق آمده ایم.