نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد خواستار بسته شدن مرزهای سوریه و ترکیه برای جلوگیری از قاچاق نفت داعش و ورود تروریست ها و سلاح از آنکارا به سوریه شد و پیشنهاد استقرار ناظران بین المللی در مرزهای این دو کشور را ارایه کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ “ویتالی چورکین” در سخنان خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: روسیه موضوع بستن مرزهای سوریه و ترکیه را برای جلوگیری از حمایت از تروریست ها ضروری می داند.

وی افزود: روسیه خواهان استقرار ناظران مستقل در این مرزها و در بندر جیهان ترکیه است.

چورکین همچنین پیشنهاد بررسی امکان تحریم تجاری و اقتصادی کامل گروه تروریستی داعش را ارایه و خاطرنشان کرد، بیشترین عملیات قاچاق نفت از عراق به طوراساسی از طریق خاک ترکیه انجام می شود و از طریق مرز بین ترکیه و سوریه، عناصرمسلح و سلاح منتقل می شود که بیشتر آن به دست تروریست ها می افتد.

وی افزود: اگر ترکیه معتقد است که همه کارهای ضروری برای جلوگیری از پشتیبانی از تروریست ها را انجام می دهد می توان از این امر با کمک نظارت مستقل اطمینان حاصل کرد لذا ما از دولت ترکیه می خواهیم که به طور داوطلبانه از ناظران بین اللملی برای فعالیت در مرزهایش با سوریه و در بندر جیهان دعوت کند.

چورکین چند روز پیش گفته بود: شهر غازی عیناب ترکیه به بزرگترین مرکز فروش آثار باستانی تبدیل شده است که گروه داعش آنها را سرقت کرده است و سود تجارت غیرقانونی گنجینه های باستانی حدود ۲۰۰ میلیون دلار است که از سوریه و عراق به خارج و به طور اساسی به ترکیه قاچاق می شود.