نخست وزیر مجارستان با تکرار اظهارات مهاجرستیزانه خود اعلام کرد: مهاجران را نپذیرفته و اسکان نخواهیم داد.؛ حتی یک مهاجر را هم نخواهیم پذیرفت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از آناتولی، «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان باردیگر با تکرار اظهارات مهاجرستیزانه خود اعلام کرد: ما نمی خواهیم که به یک کشور مهاجرپذیر تبدیل شویم؛ چرا که سیاست دولت مجارستان در این باره تغییر نکرده است.

نخست وزیر مجارستان ادامه داد: مهاجران را نپذیرفته و اسکان نخواهیم داد. حتی یک مهاجر را هم نخواهیم پذیرفت.

ویکتور اوربان با اشاره به مخالفت این کشور در تعیین سهمیه پذیرش پناهجو برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت: سال گذشته ۱۳۰۰ نفر را طبق قوانین بین المللی به عنوان مهاجر خارجی پذیرفتیم.

این در حالیست که نخست‌ وزیر مجارستان ۱۹ دی ماه سال جاری با ردّ دوباره پذیرش پناهجویان توسط کشورش، آن ها را «مهاجمین مسلمان» توصیف کرده بود!

نخست‌ وزیر مجارستان در مصاحبه ای در این خصوص اعلام کرده بود:  ما این افراد را پناهجویان مسلمان نمی دانیم. ما آن ها را مهاجمین مسلمان تلقی می کنیم!

وی در ادامه گفته بود: به عنوان نمونه پناهجویان سوری که از کشورشان می‌گریزند برای رسیدن به مجارستان از ۴ کشور عبور می کنند که همه آن ها به اندازه آلمان ثروتمند نیستند؛ اما برخوردار از ثبات هستند. آن ها پناهجویان اقتصادی هستند که می‌ خواهند زندگی بهتری داشته باشند.

گفتنی است، اوربان با اعتراض به سیاست‌ های اروپا درباره پناهجویان مدعی است که حاکمیت و هویت فرهنگی مجارستان توسط آن ها تهدید می‌ شود!