رئیس اداره دریانوردی بازرگانی پاناما گفت نفتکش سانچی تمامی گواهی نامه های امنیتی لازم را در دست داشت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، «فرناندو سولورزانو» رئیس اداره دریانوردی بازرگانی پاناما تاکید کرد نفتکش سانچی که هفته گذشته در آبهای چین غرق شد، تمامی گواهینامه های امنیتی لازم برای دریانوردی را در اختیار داشت.

وی افزود: هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این کشتی پروتکل های امنیتی را نقض کرده باشد.

سولورزانو یادآور شد: سانچی تمام گواهینامه های فنی معتبر و ضمانت نامه های مالی لازم را بر اساس توافقنامه های بین المللی در اختیار داشت.

این در حالی است که گروهی بین المللی از کارشناسان چینی، ایرانی و هنگ کنگی به زودی کار تجزیه و تحلیل جعبه سیاه نفتکش سانچی را که اطلاعات مختلف مربوط به عملکرد سانچی و مسیر آن را ضبط کرده است شروع خواهد کرد تا علت این تصادف را دریابد.

گفتنی است سانچی گرچه یک کشتی ایرانی بود اما تحت پرچم پاناما حرکت می کرد که این امر روشی مرسوم به واسطه اهمیت راهبردی کانال پاناما متعلق به کشور پاناماست.