دفتر هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل در گزارشی تاکید کرد که در نیمه اول ماه ژانویه جاری ۴ فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی به شهادت رسیده و ۲۶۹ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دفتر هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل در گزارشی تاکید کرد که در نیمه اول ماه ژانویه جاری ۴ فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی به شهادت رسیده و ۲۶۹ نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، ۱ نفر در نوارغزه و ۳ نفر هم در کرانه باختری به شهادت رسیده است.

در میان مجروحان نیز ۸۳ کودک دیده می شود.

نظامیان صهیونیست در این دو هفته، ۲۶۱ فلسطینی از جمله ۲۲ کودک را نیز بازداشت کردند.