«عباس ابراهیم» مدیر کل اداره امنیت عمومی لبنان با «ولید الیعقوب» سفیر جدید عربستان سعودی در این کشور دیدار کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، «عباس ابراهیم» مدیر کل اداره امنیت عمومی لبنان با «ولید الیعقوب» سفیر جدید عربستان سعودی در این کشور دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، مدیر کل اداره امنیت عمومی لبنان در جریان این دیدار به سفیر عربستان به دلیل آغاز فعالیتهایش در این کشور تبریک گفت.

وی همچنین به منظور بدرقه «تشا گاتای ارجیس» سفیر ترکیه که توسط وزارت خارجه این کشور در پستی دیگر گماشته شده است، با وی دیدار کرد و پست جدیدش را به او تبریک گفت.