یکی از مراجع عالیقدر عراقی با هشدار درباره تلاشهای عربستان برای به شکست کشاندن تجربه دموکراسی در این کشور، از نمایندگان پارلمان که دست به تحصن زده اند خواست به نصایح مرجعیت نجف عمل کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سومریه نیوز، آیت الله محمد تقی مدرسی در سخنرانی هفتگی خود با توجه به رأی ۱۷۴ نماینده برای برکناری سلیم الجبوری رئیس پارلمان گفت: به نجف اشرف بروید و به حکم خدا که از طریق مراجع دینی و علما بیان می شود عمل کنید و به نصایحشان گوش کنید.

وی با اشاره به این احتمال که بی ثباتی های عراق کار عربستان باشد، اظهار داشت: از بعضی از خواسته های خود صرف نظر کنید تا به راه حل های مناسب برای عبور از بحران برسید.
آیت الله مدرسی تأکید کرد، کشورهایی در منطقه هستند که از مشکلات داخل پارلمان عراق خوشحال می شوند چون خودشان از نظام دمکراتیک مانند عراق بی بهره اند از این رو تلاش می کنند تا تجربۀ دمکراسی در عراق را با شکست موجه کنند، که در صدر این کشورها عربستان سعودی قرار دارد.

دهها نفر از نمایندگان عراق که از سه شنبه گذشته در اعتراض به فهرست انتخابی العبادی برای کابینه جدید، در پارلمان تحصن کرده بودند روز گذشته به برکناری سلیم جبوری و معاون اولش همام حمودی و ابقای معاون دومش ارام شیخ محمد رای دادند.

نمایندگان معترض، پایبندی العبادی به کابینۀ تکنوکراتی که روز ۳۱ مارس برای رأی اعتماد به پارلمان معرفی کرد، خواستارند و می گویند که این فهرست بار دیگر به فساد و پارتی بازی منجر خواهد شد.