دبیر کل سازمان ملل ضمن شکننده خواندن اوضاع امنیتی افغانستان اعلام کرد که مبارزه با تروریسم تنها مسئولیت افغانستان نیست و مستلزم همکاری های منطقه ای است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از جمهور، «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل در جریان سخنرانی خود در نشست ویژه شورای امنیت ملل متحد که تحت عنوان «ایجاد مشارکت منطقه ای در افغانستان و آسیای مرکزی به عنوان یک الگوی تامین امنیت و توسعه» برگزار شد، تاکید کرد که فعالیت گروه های تروریستی و تندرو حتی در شمال افغانستان نیز به چشم می خورد و چنین وضعیتی موجب تهدید وضعیت امنیتی کشورهای آسیای مرکزی نیز شده است.

وی افزود: دولت افغانستان در برابر گروه های تروریستی و جرایم سازمان یافته بین المللی مبارزه می کند و {چنین مبارزه ای} بر تمام منطقه و جهان تاثیرگذار بوده است. اما پاسخ به این تهدیدها تنها مسئولیت دولت افغانستان نیست؛ مبارزه موثر در برابر تروریسم مستلزم همکاری های چند جانبه منطقه ای است.

دبیرکل سازمان ملل ضمن شکننده خواندن اوضاع امنیتی افغانستان، گفت که افزایش ناامنی در این کشور موجب شده تا فعالیت گروه های تندرو و تروریستی در افغانستان افزایش یابد.

گوترش همچنین تاکید کرد که مشکلات در افغانستان و منطقه زمانی حل خواهد شد که عوامل مشکل زا از بین برود.

وی افزود: فقط از طریق رسیدگی به ریشه هایی که سبب بحران شده است از جمله رسیدگی به نابرابری ها و منزوی ساختن {دیگران} و تبعیض، قادر خواهیم بود جوامع صلح آمیزی را به وجود بیاوریم که در برابر تروریست و افراط گرایی توام با خشونت، مقاومت کنند.

دبیرکل سازمان ملل در این نشست همچنین تاکید کرد که همکاری منطقه ای بین افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی فرصت هایی را به وجود خواهد آورد تا به نگرانی های مشترک  از جمله حمایت مالی گروه های تروریستی، بهبود امنیت مرزها، مبارزه بر ضد قاچاق انسان و مواد مخدر، رسیدگی شود.

در همین حال، «غیرت عمروف»، رئیس دوره ای شورای امنیت ملل متحد، نیز تایید کرد که فعالیت گروه های تروریستی به خصوص داعش در شمال افغانستان افزایش یافته است.

وی افزود: اشتباه خواهد بود که افغانستان را تنها به مثابه منبع ناامنی و بی ثباتی تلقی کرد. افغانستان از لحاظ جفرافیایی در موقیعت مطلوبی قرار دارد و نیروی انسانی قابل ملاحظه ای نیز در اختیار دارد. بنابراین، افغانستان باید به مثابه یک شریک قدرتمند در راستای پروژه های مشترک اقتصادی تلقی شود.

عمروف تاکید کرد که رشد اقتصادی، همکاری های منطقه ای و هماهنگی بین المللی سه عنصر عمده است که می تواند یک مدل خوب برای صلح در منطقه شود.