کتاب «آموزش، خودآگاهی و عمل اجتماعی» توسط انتشارات راتلج در ژانویه سال ۲۰۱۸ منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، نگاه های متفاوتی به مفهوم آموزش وجود دارد و یکی از این مفاهیم مفهوم هگلی «بیلدونگ» است. پیش از هگل نیز مفهوم «بیلدونگ» توسط فیلسوفان به کار گرفته شده بود ولی برای هگل بعد اجتماعی این مفهوم پررنگ‌تر است.

در کتاب «آموزش، خودآگاهی و عمل اجتماعی» نویسنده به بررسی مفهوم بیلدونگ نزد هگل می‌پردازد و با بازسازی این مفهوم سعی دارد کاستی‌های موجود در نگرش به مفهوم آموزش را برطرف کند.

کراسیمیر استویانوف، فیلسوف آموزش و پرورش که در مونیخ آلمان تدریس می‌کند، دو عنصر اصلی را برای مفهوم بیلدونگ در این اثر بر می‌شمارد، نخست پرورش خودآگاهی و دوم پرورش ظرفیت عمل اجتماعی. از آنجایی که هر دو این عنصر در اخلاق ریشه دارند، در این اثر اخلاق به عنوان مهمترین عنصر آموزش مورد تاکید قرار می گیرد.

این کتاب توسط انتشارات راتلج در ژانویه سال ۲۰۱۸ منتشر شده است.