دبیرطرح ملی تلاوت قرآن کریم کشورگفت: بررسی ها نشان می دهد گرایش نوجوانان و جوانان طرح ملی تلاوت قرآن به قرائت های اثرگذار و معنا گرا دراستانها روبه افزایش است.

به گزارش پرس شیعه، حسین مقدم کیا درآستانه برگزاری سومین دوره رقابت های شوق تلاوت درقشم افزود:این انگیزه دربین نوجوانان و جوانان باعث شده تا رقابت های شوق تلاوت درسبک های مختلف با شکوه خاصی دراستانها برگزارشود و رقابت ها نزدیک باشد.

وی اظهارداشت: تشویق و حمایت خانواده هاازسویی و تلاش مجریان طرح ازسویی دیگر به موفقیت طرح ملی تلاوت قرآن کریم انجامیده است .

مقدم کیا به هدف طرح ملی تلاوت قرآن کریم اشاره کرد و گفت: انس با قرآن نوجوانان و ترویج قرائت های اثرگذارو معناگرا محور طرح اصلی طرح تلاوت قرآن کریم دراستانهای کشور است .

وی افزود: تلاش مجریان طرح ملی تلاوت دراستانها باعث شده تا امروز نخبگان خوبی درسطح عالی قرآنی درسومین دوره رقابت های شوق تلاوت حضور یابند.

دبیرطرح ملی تلاوت قرآن کریم کشورگفت: در دو دوره رقابت های شوق تلاوت انگیزه حضورو فراگیری دروس دربین نوجوانان و جوانان افزایش یافته است .

وی تصریح کرد:این رقابت ها درسطح مقدماتی ،نیمه نهایی و نهایی برگزارشده و دستاوردهای بسیاری درزمینه نخبه پروری به همراه داشته است.

مقدم کیا بیان کرد: امروزشاهدیم حضور نخبگان طرح ملی تلاوت دراستانها درمحافل قرآنی شرکت می کنند و موفقیت های زیادی بدست آوردند.

طرح ملی تلاوت قرآن کریم باهدف کشف و پرورش استعدادهای قرآنی نوجوانان پسر در مقطع سنی بین ۸ تا ۱۴ سال با هدف آموزش تخصصی قرائت درکشورآغاز بکار کرد .

این طرح که با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت موسسات مجری در شهرستانهای مختلف شناسایی شدند و طبق طرح مصوب شورای آموزش معاونت قرآن و عترت سه برنامه دوساله مقدماتی ، تکمیلی و عالی برای آن نوشته وبرمبنای آن دوره ها آغاز می شود .

گفتنی است، طرح ملی تلاوت قرآن کریم در ۱۸ استان کشور و ۲۳ شهر کشور اجرا می شود .