رهبر جریان حکمت ملی و رئیس پارلمان عراق در جریان دیدار با یکدیگر بر لزوم برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر تأکید کردند.

به گزارش پرس شیعه، «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق با «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان این کشور دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف بر لزوم برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر تأکید کردند.

حکیم در این دیدار گفت: موانع بازگشت پناهجویان عراقی به شهرهایشان فراهم شود.

وی همچنین در این دیدار خواستار رفع موانع موجود بر سر راه بازگشت پناهجویان عراقی به شهرهایشان شد.