رئیس جمهوری آمریکا در پیامی جدید لزوم پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات ۲۰۱۸ کنگره را یادآور شد.

به گزارش پرس شیعه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام جدید خود در توئیتر می نویسد: برای آنهایی که می گویند جمهوریخواهان ۵۱ رای در سنا دارند، باید بگویم آنها نیاز به ۶۰ کرسی در سنا دارند و به همین دلیل است که جمهوریخواهان باید در انتخابات ۲۰۱۸ کنگره برنده شوند. در این صورت ما می توانیم در برابر جنایت هایی که در مرزها رخ می دهد قوی باشیم و در مورد ارتش و کهنه سربازها عملکرد بهتری داشته باشیم.

ترامپ پیش از این پیام، در پیام های دیگری به اقدام دموکرات ها در به تعطیلی کشاندن دولت آمریکا واکنش نشان داده بود.